pano1

HAKKIMIZDA

   *Firmamız Yapı sektöründe, Geliştirilmiş beton ürünleri üzerinde (Ar-Ge) Çalışmalarını yaparak yeni nesil beton ürünleri ile yapı sektöründe ekonomik ve tasarruf sağlayan Yapı malzemelerini geliştirerek kalite ve markalaşma bilinci sorumluluğu ile bu alanda önemli hizmetler verdiğimizin inancındayız.

  *13 yıllık Çalışmalarımız Süreci içerisinde birçok proje ile estetik ve işlevsel olarak beğenilir yapılar sunduk ve sunmaya devam etmekteyiz

  *Dünyada yaygın olarak kullanılan (GFRC) Fiber Takviyeli Beton ürünlerini modern yapı elemanı olarak Projelendirip, İmalat ve uygulamaları, profesyonel bilgi birikimi ile yapılara değer katmaktayız.

 
KALİTE
(Detayları çözülmüş, Detaylara uygun üretimi yapılmış, Detaylara uygun uygulaması yapılmış.)
PROJEDİR.
cakil yapi

 

KALİTE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Kuruluşumuzda müşteri odaklılık ve paydaş memnuniyetini sağlamak.

Tüm çalışanlarımıza liderlik nitelikleri kazandırarak, Sürekli Eğitim yaklaşımımız ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak,

Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, tüm çalışanlarımızın süreçlere katılımını sağlayarak, planlı ve sistematik çalışmak,

Sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip etmek, AR-GE ve çalışmalarına ağırlık vermek,

Yaklaşımlarımız, verilere dayalı karar vermek, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sürekli iyileştirme ve farklılaşma odaklı olmak,

Ürün-hizmet çalışmalarımızı, yasalara ve çevreye saygılı sürdürmek,

Kalite Politikamızı duyurarak, tüm çalışanlarımızın hedeflerimizi benimsemesini sağlamaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak

Enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,

Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek,

Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

 

AR-GE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Yeni ürün araştırmaları ve çalışmaları yapmak, mevcut ürünleri iyileştirmek, maliyet düşürme çalışmaları yapmak.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek,

Rakip ürün kıyaslamalarını sürekli yapmak ve ilgili bölümleri bilgilendirmek,

Bilgi ve teknoloji üreten kurumlarla işbirliği yapmak,

Hammaddeye yönelik gelişmeleri sürekli takip etmek,