pano1

POLİMER BETON

 POLİMER BETON

Polimer monomer denen çok sayıda organik molekülün polimerizasyon adı verilen kimyasal bir reaksiyon sonunda bir zincir yapı oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

Polimerler paralel ve doğrusal zincir yapısına sahiptirler ve ısıtma-soğutma çevrimleriylepol bet yumuşama-sertleşme dönüşümleri yaparlar. Polimerler rastgele düzenlenmiş ve birbirleriyle bağlar kurmuş zincirlerden oluşmakta ve polimerizasyon işlemi ile sertleştikten sonra ısıtma ile yumuşamazlar.

 

Kimyasal aktivitesi olmayan polimerler normal betondan daha yüksek basınç ve çekme dayanımlarına sahiptirler. Ancak, elastisite modülleri daha düşük, sünme deformasyonları daha yüksektir. Dolayısıyla betonun zayıf olan çekme dayanımıpol bet2 polimerik malzemelerin kullanımıyla iyileştirilebilir.

 

Polimer betonu uygun granülometride bir agrega karışımının bir tür monomer ile

karıştırılıp ortam sıcaklığında polimerize edilmesiyle oluşmaktadır. Karışıma katılan bir

sertleştirici polimer zincirleri arasında çapraz bağ oluşturulmasını, katalizör ise

polimerizasyonun etkin ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bazen kullanılan silan

birleştirme ajanları ise polimer ile agrega taneleri arasındaki aderansı kuvvetlendirip,

kompozitin dayanımını arttırmaktadır. Bazen karışımın işlenebilmesini arttırabilmek

için silis unu gibi ince madde katılabilmektedir. Polimer betonu normal betona benzer şekilde kalıba vibrasyon uygulanarak yerleştirilmektedir.