pano1

HÜCRELİ HAFİF BETON

KÖPÜK BETON: ( Foam Beton)

Köpük jeneratörüyle elde edilen kararlı köpüğün beton içerisine homojen şekilde yerleştirilmesi ile üretilen gözenekli hafif bir beton cinsidir. Üretim süreci içinde çimento hidratasyonu dışında hiçbir kimyasal reaksiyon gözlenmez. Bünyesinde kum ve çimento dışında malzeme bulunmadığı gibi köpüğün ana maddesi köpük ajanı tamamen doğal bir malzeme olup, insan sağlığına zararlı hiçbir yönü yoktur.
Yoğunluk : 300 kg/m3, — 1600 kg/m3
Isı iletkenlik (d:10 cm): 0,065 — 1 w/mk
Yangın dayanımı : DIN 4102 A sınıfı

 

Yardımcı Ürün ve Ekipmanlar:

Köpük ajanı : GENFİL
Çimento : Portland Çimento 32,5- 42,5 – 52,5
Kum ve Dolgu malzemeleri: isteğe bağlı
Su : Çimento harcını oluşturmak
Köpük jeneratörü : Genfil ajanını Patlatma Makinesi
Harç Beton karıştırıcısı : Karıştırıcı Mikser
Harç veya Beton pompası : Yatay ve Düşey taşıyıcı

 

KÖPÜK BETON KULANIM ALANLARI

1-) ısı yalıtımlı hafif beton üretimi.
2-) ısı yalıtımlı hafif tuğla, Briket, blok tuğla, duvar panel üretimi.
3-) ısı ve ses yalıtımlı şap üretimi.
4-) fiber takviyeli beton arkası, ısı yalıtım amaçlı dolgu betonu.
5-) çimento ve alçı esaslı hafif plaka üretimi.
6-) ısı yalıtımlı hafif kiremit ve seramik üretimi.
7-) yapılarda bodrum kat, ısı yalıtım amaçlı toprak altı dolgu betonu.

blok gozenekblok pan

8-) yapı etrafındaki çökmeleri önlemek için hafif dolgu betonu.
9-) toprak altı su drenaj amaçlı gözenekli dolgu betonu.
10-) Köprü ve köprüyolunda buzlanmayı önlemek amacıyla yol altı dolgu betonu.
11-) Tünel ve kuyu dolgu amaçlı hafif beton üretimi.
12-) Perlitli sıva ve Perlitli hafif beton üretimi.
13-) çelik yapı sistemlerinde, ısı yalıtımlı hafif döşeme ve duvar üretimi.
14-) Prefabrik Bina üretiminde.

 

HÜCRELİ HAFİF BETON -Kullanım ve Faydaları:

ISI YALITIMI: 

Köpük Beton ile üretilmiş blok veya panel duvarlar; bünyelerindeki özel hava boşlukları sayesinde çok iyi yalıtım özelliği gösterir. Bu nedenle ilave yalıtım malzemesine ihtiyaç göstermez…

YANGINA Dayanım: 1100 Kg/m3 dansitedeki,150 mm kalınlığındaki Hücreli Hafif Beton Duvar yaklaşık 5 saat yangın etkisine mukavimdir

SES YALITIMI: 

Beton Yapısındaki özel hava boşlukları Beton'a çok iyi bir ses absorpsiyonu özelliği kazandırır. Ara duvar ve kat taban betonu olarak yaygın olarak kullanılmaktadır…

MALZEME TASSARUFU: 

Hücreli Hafif beton ve blokların hafif liği nedeniyle binaların statik yükleri azalmakta; Böylece kullanılan beton ve demir miktarlarında dikkate değer azalma yapılabilmekte, böylece hem bina yapımında hem de işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Hafif Beton çimento, kum, su ve özel köpük kullanılarak üretildiği için akıcı bir betondur. Kalıplara uygulanmada vibratörlere ihtiyaç duyulmaz…

HIZLI ve KOLAY Uygulama: 

Hücreli Hafif Beton akıcı dır, kolaylıkla döküm yapılır. Hafif'tir, taşınması kolay, nakliyesi kolay, işçiliği kolay, blok ebatları büyük. Bu nedenle kısa zaman ve az işçilikle geniş yüzeylerin kaplanması mümkün olur…
«Hafif Beton» veya «Hücreli Beton» olarak adlandırılır. Muhteviyatındaki boşluk miktarına bağlı olarak, yoğunluğu değişkenlik gösterir. Düşük yoğunluklu hücreli beton, yüksek yalıtım ve düşük mukavemet değerleri verirken, Yüksek yoğunluklu hücreli beton, daha düşük yalıtım ve yüksek mukavemet değerleri verir.
Hücreli betonun özellikleri; boşluk oluşum şekline, dağılımına ve düzenliliğine bağlıdır. Isı iletim katsayısı (l), esas olarak yoğunluğa bağlıdır. Bağlayıcının tipi, sertleşme koşulları ve diğer faktörler (l) üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.
Yoğunluğu 300-1600 kg/m3 arasında değişir.
En önemli özelliği, ısı ve ses izolasyonu sağlayan hava boşluklu yapının kapalı hücreli olması nedeniyle aynı zamanda su izolasyonu da sağlamasıdır. Su emme değerleri son derece düşüktür.
Hücreli beton yangın dayanımı son derece yüksek bir üründür.
Hücreli betonun ömrü, normal betonla aynıdır.

KOLAY İŞLEM: 

Kolay işlemin büyük önemi bulunmaktadır. Gözenekli beton bloklarda basit aletlerle çalışılır; testereyle kolayca kesilir, çiviyle veya burguyla kolayca delinir.

ENERJİ TASARRUFU: 

Hücreli betonun iyi ısı yalıtım özelikleri kurulan binayı kış mevsiminde sıcak ve yaz aylarında ise serin korumaktadır. Bu da ısıtma ve havanın soğutulması için enerji giderlerini% 40 düşürür.

BİYOLOJİK DAYANIKLILIK: 

Hücreli beton çürüyüp yaşlanmıyor. Kullanılan hammaddenin ekolojik saf olması Hücreli betonlu ürünlerin insan ve hayvan sağlığını tamamiyle zararlı olmadığını garanti eder.

FARKLI YOGUNLUKLARA GORE KULLANIM YERLERI:

 Hücreli Hafif beton; yoğunluğuna bağlı olarak; blok, prekast panel, mevcut karkasa yerinde dökme duvar, taşıyıcı karkas oluşturarak yerinde dökme duvar, şap, sıva, süs elemanları imalatlarında kullanılabilir.
300 kg/m3 -600 kg/m3 yoğunluklu: ISI ve SES yalıtımı
600-900 kg/m3 yoğunluklu: Blok ve panel üretimi
900-1200 kg/m3 yoğunluklu: Dış ve ara duvar, blok ve panel
1200-1600 kg/m3 yoğunluklu: Taşıyıcı özellikli duvar, blok ve panel

HÜCRELİ HAFİF BETON ÖNEMİ

Hafif Beton ailesinin en önemli bir grubudur.
Bünyesindeki petek şeklindeki ve kapalı hava boşluklarının sağladığı avantajlardan dolayı inşaat sektörünün her aşamasında büyük ölçeklerde kullanılmaktadır.
21. YY ‘ın, inşaat malzemesi olan Hücreli beton (FOAM BETON) Dünya'nın her yerinde,her kıtada başarı ile uygulanmaktadır.
HAFİF ve ISI Yalıtımı özelliği nedeniyle DEPREM kuşağında bulunan ve hava kirliliğiyle mücadele edilen ülkemizde yaygın olarak tüm inşaatlarda kullanılması önemli faydalar sağlayacaktır.
ÇİMENTO-KUM-SU ve KÖPÜK’ ün, farklı oranlarda karıştırılarak; 300 kg/m3 -1600 kg/m3 yoğunluklarında KOLAY, PRATIK ve her inşaat mahallinde üretilebilmesi; HÜCRELİ HAFİF BETON' un yaygın kullanımını sağlamıştır